Oglądasz archiwalną wersję strony. Zobacz aktualną ofertę

Messa – artykuły dekoracyjne

artykuły dekoracyjneFirma „Prezent” została założona w 1996 roku. Impor­tu­jemy bezpośred­nio artykuły deko­ra­cyjne z Chin. Pod Marką Messa ofer­u­jemy pro­dukty wysok­iej jakości i atrak­cyjnym designie.

Zapraszamy do współpracy odbior­ców hurtowych.

  • Udzielamy atrak­cyjnych rabatów
  • Dys­ponu­jemy włas­nym transportem
  • Wys­taw­iamy doku­menty eksportowe

W celu uzyska­nia oferty hand­lowej proszę podać pełné dane firmy, numery NIP oraz REGON.