Oglądasz archiwalną wersję strony. Zobacz aktualną ofertę

Transport messa

TransportDys­ponu­jemy samo­chodami o różnej ład­owności. Dostar­czymy towar do hur­towni zlokali­zowanych na tere­nie Pol­ski połud­niowej, Czech i Słowacji.